Vídeo promocional del XVII Homenatge a la Paraula
“ENTRE SOL I TEMPESTES... ¡QUE NO PARE LA PLUJA!"

 

Vídeo promocional del Mapa Naturalista de la Safor

 


Portada del primer exemplar de la Revista de la Safor

Presentació del primer número de la "Revista de la Safor". Anuari del CEIC Alfons el Vell. Dia 23 d'abril.

El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, en arribar als vint-i-cinc anys del seu establiment per l’Ajuntament de Gandia, inaugura una publicació periòdica en format d’anuari.
Entre les finalitats de la nova revista, cal esmentar, en primer lloc, l’objectiu de fer-se present en l’àmbit de les institucions semblants que existeixen en diverses comarques i, en general, en aquelles instàncies, com els centres d’ensenyament de qualsevol nivell, interessades en l’estudi i la difusió de la nostra realitat cultural i lingüística.

Reportatge gràfic de la presentació de la revista

 

Dotat així d’una carta de presentació, pretén obrir, en segon lloc, una nova via de publicació per als nostres autors i investigadors –sempre mancats de plataformes d’expressió-, sobre temes i treballs que per les seues característiques no poden encabir-se en un llibre, tot i el seu interés, tant local com general.


Finalment, també pretén fer conéixer la mateixa comarca de la Safor, tot oferint-ne, a més de difondre diversos estudis sobre la nostra societat i el nostre territori, un balanç anual de la vida cultural comarcal, les publicacions d’autors saforencs, una memòria anual del CEIC, etc.

L’estructura de la revista s’ha articulat així: presentació d’una personalitat comarcal, una institució o una efèmeride important (Personatge); fotografia o plàstica d’autor saforenc (Mirades d’ara); articles més extensos d’investigació o síntesi (D’ahir i de sempre); notes o articles breus de temàtica més actual (Ara i ací); documents històrics (Paraules d’ahir); ressenya de publicacions del CEIC i d’autors saforencs (Llibres d’ara); memòria del CEIC (Crònica d’un any). Aquesta estructura, per la seua flexiblitat, podrà obrir-se a d’altres temes o seccions.

Dins de les seues limitacions, pel seu mateix caràcter anual, la Revista de la Safor naix amb la pretensió de continuar i eixamplar el servici a la societat que el CEIC Alfons el Vell està fent des de fa un quart de segle, d’acord amb les seues competències institucionals.

El temps i l’acollida dels lectors diran si el camí tot just ara encetat ha respost a les expectatives suscitades i, sobretot, ha significat un nou element de dinamització de la nostra vida cultural.

CEIC ALFONS EL VELL. Primavera, 2009

 

Veure índex de la Revista de la Safor

Àlbum gràficÀlbum gràfic
Subscripcions del CEIC Alfons el VellSubscripcions

Novetats editorials

Anuari del CEIC Alfons el Vell, número 5

Quadern Comarcal núm. 28. Salvador García García Panxa Verda: mestre i guitarrista.

 


 

 

Edicions de lliure accés

Alfons

Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia (1342-1372)

corona borgiana
Francesc de Borja, home del Renaixement, sant del Barroc (1510-1412)

 


localització CEIC Alfons el Vell